Nieletni sprawca przemocy w rodzinie w świetle prawa i praktyki organów ścigania

Zjawisko stosowania przez nieletnich przemocy w rodzinie stanowi dynamiczny problem i wyzwanie, przed którym stoją organy ścigania, wymiar sprawiedliwości i kryminologia, jako nauka o przestępstwie. Zachowanie przestępcze nieletniego może objawiać się w różnych formach sprawczych i powodować odpowiedzialność z różnych kwalifikacji prawnych. Statystyki obrazujące skalę zjawiska wskazują na rosnący i niepokojący problem demoralizacji nieletnich oraz występowania  przemocy domowej, której sprawcami są właśnie nieletni. Nieletnim na gruncie prawa karnego jest osoba, […]

Scroll Up