,,I nie opuszczę Cię aż do…’’ –  merytorycznie o rozwodzie i separacji

Zdarza się, że decyzja o złożeniu pozwu rozwodowego jest podejmowana przez małżonków wspólnie i zgodnie, niekiedy rodzi się pod wpływem konfliktu i małżeńskich nieporozumień, zdarza się również, że strony dojrzewają do podjęcia tej decyzji latami.

Na pierwszym spotkaniu Klientom Kancelarii polecam przemyślenie decyzji, refleksję w kierunku udania się na terapię małżeńską lub udział w postępowaniu mediacyjnym celem wypracowania konsensusu.

Różnice i konsekwencje uzyskania przez strony wyroku w przedmiocie rozwodu lub separacji:

  • prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego

Orzeczenie rozwodu, odmiennie jak orzeczenie separacji uprawnia do zawarcia nowego związku małżeńskiego. Separację można znieść, co skutkuje przywróceniem stanu małżeństwa.

  • zmiana nazwiska

Po uzyskaniu separacji nie ma możliwości powrotu do nazwiska, jakie dana osoba nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego. Natomiast małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

  • zobowiązanie alimentacyjne na byłego małżonka

Przy separacji w przypadku orzeczenia w przedmiocie alimentów, obowiązek płacenia alimentów na byłego małżonka, który nie jest winny rozpadu małżeństwa, nie kończy się po pięciu latach od jej orzeczenia.  W sytuacji orzeczenia rozwodu, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek alimentacyjny wygada z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

  • obowiązek wzajemnej pomocy

Małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności – o czym stanowi art. 61 4 § 3 kro.  Takiego obowiązku nie stosuje się w sytuacja orzeczenia rozwodu.

Zarówno orzeczenie separacji jak i rozwodu powoduje ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Wyłączona zostaje również możliwość dziedziczenia ustawowego po małżonku pozostającym w separacji i rozwiedzionym przez byłego małżonka.

Adwokat Karolina Kamińska-Surówka

tel. 507 593 959 adwokat@kaminska-surowka.pl

 

Scroll Up